ادعای اسعدیان: کمیته تطبیق به‌دنبال حذف خدمات نیست

  • 1398/07/21
  • 10:02
ادعای اسعدیان: کمیته تطبیق به‌دنبال حذف خدمات نیست

سینماپرس: در شرایطی که سیطره و حکمرانی طیفی خاص بر خانه سینما اسباب نارضایتی عمومی را در میان اهالی سینما پدید آورده و ...؛ رییس هیات مدیره خانه سینما با تأکید بر لزوم بازنگری در ترکیب اعضای صنوف سینمایی به‌منظور شناسایی اعضای واقعی تأکید کرد «کمیته تطبیق» به دنبال حذف خدمات بیمه اعضای خانه سینما نیست.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار