سعید اوحدی هم مشمول تدبیر و امید شد!

  • 1398/07/17
  • 10:01
سعید اوحدی هم مشمول تدبیر و امید شد!

سینماپرس: استعفای سعید اوحدی از ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پذیرفته شد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار