مدعیان جوایز آکادمی در ۱۲ بخش اسکار ۲۰۲۰اعلام شد

  • 1398/07/14
  • 19:42
مدعیان جوایز آکادمی در ۱۲ بخش اسکار ۲۰۲۰اعلام شد

سینماپرس: سایت معتبر ایندی وایر پیش بینی خود را از مدعیان اسکار ۲۰۲۰ در بخش‌های مختلف جوایز تکمیل کرد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار