عذرخواهی جیسون موموآ به دلیل حاضر نشدن سر فیلمبرداری «آکوامن ۲»

  • 1398/05/22
  • 11:51
عذرخواهی جیسون موموآ به دلیل حاضر نشدن سر فیلمبرداری «آکوامن ۲»

سینماپرس: به دلیل گرفتاری جیسون موموآ بازیگر نقش آکوامن، شاید فیلمبرداری «آکوامن ۲» به تعویق بیفتد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار